play-in-source-monitor

ترفندهای پریمیر برای کاربرانی که در کار با این نرم افزار مسلط هستند و می‌خواهند سرعت‌کار خود را افزایش دهند بسیار کاربردی است. در اکثر مواقع تعداد زیادی فایل‌های راش

ترفندهای پریمیر remove-cut

ترفندهای پریمیر برای کاربرانی که در کار با این نرم افزار مسلط هستند و می‌خواهند سرعت‌کار خود را افزایش دهند بسیار کاربردی است اگر در طول خط ویدیو یا صدا

ترفندهای پریمیر Smooth-scroll-and-resize-tracks

ترفندهای پریمیر برای کاربرانی که در کار با این نرم افزار مسلط هستند و می‌خواهند سرعت‌کار خود را افزایش دهند بسیار کاربردی است. در این بخش دو ترفند گفته شده

ترفندهای پریمیر Move-play-head

ترفندهای پریمیر برای کاربرانی که در کار با این نرم افزار مسلط هستند و می‌خواهند سرعت‌کار خود را افزایش دهند بسیار کاربردی است. ترفند Move play head کمک می‌کند تا

چگونه از تدوین فیلم درآمد طلایی داشته باشیم

حرفه تدوین کاری است که تنها با یادگیری یک نرم‌افزار تدوین انجام نمی‌شود. متاسفانه اکثر افرادی که یک نرم‌افزار تدوین را یاد گرفته‌اند خود را تدوینگر می‌دانند. در اکثر مواقع